زندگینامه محمدحسین کازرونی

محمدحسین کازرونی متعلق به نسلی از فعالان اقتصادی ایران می‌باشد که در فاصله سال‌های ۱۲۷۰ تا ۱۳۵۷ در حوزه تجارت و نساجی اصفهان حضوری فعال داشتند. وی دل در گرو استقلال اقتصادی و توانمندسازی ایران داشت و همگام با سایر مشروطه‌خواهان جهان نقش بسزایی در تأمین مالی و همراهی با آزادی‌خواهان ایفا کرد.

Read more