تالیفات سید حسن امین

 • ۱۳۴۳ خورشیدی – ترانه فرشتگان
 • بازتاب اسطوره بودا در ایران و اسلام
 • افکار و احوال حاج ملاهادی سبزواری
 • ۱۳۸۱ خورشیدی – کارنامه غنی
 • فردوسی و شاهنامه
 • حقوق بشر و کثرت گرایی دینی
 • حقوق بیمه دریا
 • ۱۳۸۴ خورشیدی – ادبیات معاصر ایران
 • ۱۳۸۶ خورشیدی – تاریخ حقوق ایران
 • ۱۳۸۷ خورشیدی – دانش‌نامه شعر
 • ۱۳۸۸ خورشیدی – ایران نامه: تاریخ منظوم ایران
 • ۱۳۸۸ خورشیدی – ارجوزه‌های طب سنتی ایران
 • ۱۳۹۵ خورشیدی – شاهنامه امین: دانشنامه منظوم ایران
 • ۱۳۹۲ خورشیدی – حقوق در جهان اسلام
 • ۱۳۹۲ خورشیدی – بحرین پاره ای از ایران
 • ۱۳۹۷ خورشیدی – شاهنامه امین؛ دانشنامه منظوم ایران
 • ۱۹۸۵ میلادی – Middle East Legal Systems
 • ۱۹۸۵ میلادی – Islamic law in the contemporary world

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.